Konstverket i Bröne/Brönaparken

Ändå sedan Bröneparken färdigställdes har det funnits önskemål och idéer kring att skapa ett konstverk mitt i parken. Styrelsen har i över ett och ett halvt år spånat och samlat in förslag till någon form av konstverk. Fyra förslag presenterades under årsmötet 2015 där medlemmarna fick rösta fram en vinnare. Det blev, med en bred marginal, ”Mångfaldsträdet” som fick flest röster och som därför presenterades som ett slutgiltigt förslag för byborna att tycka till om via uppsatta anslag på ICA Lundmans, ICA Bergsviken, Biblioteket Hortlax och Hortlax Hälsocentral.

Under året har vi i styrelsen arbetat med ansökan om bidrag bland annat från Piteå kommun och Sparbanken Nord/Framtidsbanken. Vi har även erbjudit privatpersoner och företag att medverka till skulpturens framställande. Som sponsor får man sitt namn ingraverad i en plakett  fastmonterad på någon av parkens fasta bänkar.

Dessa aktiviteter har genererat följande bidrag:

Piteå kommun 60 000 kr

Framtidsbanken 40 000 kr

Sponsorbidrag 12 x 1500 kr 18 000 kr

Den totala kostnaden för skulpturen är uppskattat till 118 000 kr fördelat på posterna: framtagande och uppsättning av skulptur, belysning, bygglov samt framställning av sponsorsplaketter.

Styrelsen vill understryka att skulpturen endast kommer att finansieras av bidrag, vilket innebär att inga medlemsavgifter eller andra intäkter till föreningen kommer att användas till detta ändamål.

Eftersom skulpturen är fullt finansierad via bidrag har styrelsen gått vidare och beställt konstverket vilket kommer att levereras under våren/sommaren.

Parken ägs av Piteå kommun och när konstverket/skulpturen är klart monterad på plats kommer föreningen att skänka denna till Piteå kommun, eftersom föreningen vare sig kan eller ska ansvara för underhåll, elkostnader och liknande.

När skulpturen är på plats kommer föreningen att anordna en invigningsfest, så håll utkik efter mer information på hemsidan.

Har du funderingar, åsikter eller frågor så kontakta gärna någon i styrelsen!

Oversikt1

 

Växtmarknad – EFS 6/6

Besök vår årliga växtmarknad torsdagen den 6 juni (Sveriges nationaldag) kl 10.00 – 13.00 vid EFS i Hortlax. Här kan du fynda perenner, sommarblommor och grönsaksplantor. Ett samarrangemang med EFS som kommer att ha egna aktiviteter. Du som vill sälja plantor tar med eget bord.

Jeanett Viklund kommer även att hålla en gratis föreläsning om Engelska trädgårdar kl 13.15, dit alla är välkomna!

Årsmöte 2015

Nu är det dax för  Årsmöte. Boka in den 13 April kl 19.00. Vi träffas som vanligt på Malmgården. Kom och lyssna på Maria ”Äxter” Johansson som ska prata om Feng Shui i din trädgård.

Vi från styrelsen efterlyser någon/några som vill hjälpa till med kaffekokning och städning efter mötet. Vill du hjälpa till? Kontakta Jonny på jonny_carlsson@passagen.se eller 070 311 86 19.