Konstverket i Bröne/Brönaparken

Ändå sedan Bröneparken färdigställdes har det funnits önskemål och idéer kring att skapa ett konstverk mitt i parken. Styrelsen har i över ett och ett halvt år spånat och samlat in förslag till någon form av konstverk. Fyra förslag presenterades under årsmötet 2015 där medlemmarna fick rösta fram en vinnare. Det blev, med en bred marginal, ”Mångfaldsträdet” som fick flest röster och som därför presenterades som ett slutgiltigt förslag för byborna att tycka till om via uppsatta anslag på ICA Lundmans, ICA Bergsviken, Biblioteket Hortlax och Hortlax Hälsocentral.

Under året har vi i styrelsen arbetat med ansökan om bidrag bland annat från Piteå kommun och Sparbanken Nord/Framtidsbanken. Vi har även erbjudit privatpersoner och företag att medverka till skulpturens framställande. Som sponsor får man sitt namn ingraverad i en plakett  fastmonterad på någon av parkens fasta bänkar.

Dessa aktiviteter har genererat följande bidrag:

Piteå kommun 60 000 kr

Framtidsbanken 40 000 kr

Sponsorbidrag 12 x 1500 kr 18 000 kr

Den totala kostnaden för skulpturen är uppskattat till 118 000 kr fördelat på posterna: framtagande och uppsättning av skulptur, belysning, bygglov samt framställning av sponsorsplaketter.

Styrelsen vill understryka att skulpturen endast kommer att finansieras av bidrag, vilket innebär att inga medlemsavgifter eller andra intäkter till föreningen kommer att användas till detta ändamål.

Eftersom skulpturen är fullt finansierad via bidrag har styrelsen gått vidare och beställt konstverket vilket kommer att levereras under våren/sommaren.

Parken ägs av Piteå kommun och när konstverket/skulpturen är klart monterad på plats kommer föreningen att skänka denna till Piteå kommun, eftersom föreningen vare sig kan eller ska ansvara för underhåll, elkostnader och liknande.

När skulpturen är på plats kommer föreningen att anordna en invigningsfest, så håll utkik efter mer information på hemsidan.

Har du funderingar, åsikter eller frågor så kontakta gärna någon i styrelsen!

Oversikt1