Historik

Hortlax Trädgårdssällskap – en pigg 65-åring 2018 !

Trädgårdssällskapet har i vår ägo en unik kassabok med en första datering från 1953 och som fortfarande används, vilket är fantastiskt. Delvis bevarade bankböcker och kvitton, protokoll, tidningsurklipp, mötesanteckningar och reseskildringar vittnar om en aktiv förening med ett genomgående högt medlemsantal under alla år.

Förutom trädgårdsresor, kurser och andra evenemang lyckades man med bedriften att under några år handha och avlöna en kommunal trädgårdsinstruktör, herr Gustav Öhman från Norrfjärden, att vara behjälplig med råd till nyblivna villaägare med flera. Det ansågs nämligen vara en kommunal angelägenhet att inte bara försköna kommunen inför turistsäsongen utan att även serva den expansiva villabebyggelsen och dess invånares behov av hjälp med trädgårdsplanering.

Inför firandet av Piteå 350 år 1971 beskrivs hur 6500 villaägare i brevlådan fick en folder med uppmaning att hålla trädgården i snyggt och trevligt skick med mycket blommor. Avsändare var Pitebygdens, då till antalet 9 olika trädgårdssällskap med mer än totalt 2000 medlemmar som även dessa uppmanades att lägga på ett extra kol till jubileumet.

Detta vore kanske något att ta efter inför 2021 då Piteå fyller 400 år?

I ett PT urklipp från ett årsmöte 1957 omtalas ett studiebesök vid de statliga trädgårds-försöken i Öjebyn och att en ”vacker färgfilm från blomsterlandet Holland” visades.

Trädgårdssällskapens samarbetsnämnd i Piteå publicerade även skrifter om beskärningskonst, gödsel- och jordkunskap, ogräsbekämpning samt resultat från försöksodlingarna i Öjebyn till exempel ”de härdigaste parkrosorna”.

Med dessa små axplock från historien har Hortlax Trädgårdssällskap för avsikt att fortsätta föreningens aktiva drivkraft att sprida kunskap och glädje med blommor och grönt samt att arbeta för stor medlemsnytta.

Här ses ett utdrag från boken ”Hortlax vår bygd” från 1986.